Tudalen newydd ar gael! Chwiliwch 50 i weld y 50 can Cymraeg gorau erioed!

Castell Fflint oedd y Castell gyntaf adeiladodd Edward y 1af yn 1277 a’r ol ei ymosodiad.Cafodd y safle ei ddewis oherwydd roedd hi’n agos I Gaer a roedd hi’n bosib cael cyflenwadau o’r afon Dyfrdwy. Cafodd y castell ei orffen yn 1284, roedd gan o ffos, phont godi a phorthdy fel amddiffenfeydd. Yn 1282 cafodd y chastell ei chipio gan y Gymraeg am cyfnod ond cafodd hi ei gymyd yn ol. Wedyn, yn 1294, ymosododd Madog ap Llywelyn ar y castell yn ystod ei wrthryfel, gorfododd berchennog y castell I rhoi hi ar dan I ceisio nadu hi rhag cael ei chipio, cafodd hi wedyn ei ail-adeiladu.

 

 

Ni chafodd hi ei ddefnyddio mewn rhyfel to tan rhyfel cartref Lloegr pan gafodd gwarchae ei wneud am dri mis gan y ‘parlimentrians’. I nadu rhyfel fynd yn bellach, gorchmynnod Oliver Cromwell i’r castell cael ei ddinistrio ar bwrpas tan doedd dim gwerth ei chadw hi mewn rhyfel. Hyn yw’r rheswm ond adfeilion sydd yna I weld heddiw. Cafodd y castell ei adael am canoedd o flynyddoedd wedyn, tan I Cadw (cwmni sy’n gofalu am adeiladu hanesyddol fel cestyll yng Nghymru) cael berchennog a’r castell.