Tudalen newydd ar gael! Chwiliwch 50 i weld y 50 can Cymraeg gorau erioed!

Rhwng 1283 ac 1287, adeiladodd Edward y cyntaf Castell Conwy a thref Conwy. Gostiodd £15,000 i adeiladu, roedd hyn yn swm anferthol o bres ar y pryd! Cafodd y chastell ei adeiladu o garreg leol a garreg wedi ei allforio. Maer caer enfawr yn un o’r 4 castell yng Nghymru gyda’r statws o safle treftadaeth y byd UNESCO. Mae gan y chastell 8 o dyrrau tal a 2 giat fawr sy’n arwain i fewn. Cafodd y chastell ei adeiladu wrth ymyl yr afon Conwy. Erbyn hyn, mae Cadw (cwmni sydd yn gwarchod adeiladau hanesyddol fel cestyll yng Nghymru) yn berchen a’r chastell ac yn talu miloedd pob blwyddyn ar atgyweiriadau. 

 

 

Roedd y castell yn darn bwysig o lawer o ryfelau fel gwrthryfel Madog ap Llywelyn yn 1294 ble cafodd y chastell ei gymyd drosodd a cafodd Edward ei hyn ei ddal. Roedd y castell mewn seicl o esgeuluso ac atgyweirio am flynyddoedd yn y ganrif 14ydd buan Y rhyfel nesaf roedd y castell yn darn o oedd gwrthryfel Owain Glyndwr. Roedd cefndryd Glyndwr wedi torri i fewn i’r chastell trwy gwysgo fel seiri a lladd y dynion oedd yn gwylio dros y gastell! Llwyddodd nhw wedyn i gipio y dref i gyd am 3 mis cyfan! Dros y canoedd o flynyddoedd wedyn, newidiodd teulu berchennog y chastell llawer ond am rhan fwyaf o’r amser ni chafodd roedd hi’n cael ei esgeuluso eto. Yn 1865 dechreuodd gwaith atgyweirio eto wnaeth barhau am blynyddoedd.

 

 

Er am lawer o hanes y chastell roedd hi’n cael ei esgeuluso, mae hi’n un o’r cestyll yng nghyflwr gorau yng Nghymru. Mae hi’n gastell prydferth ac yn werth ei weld!